Dargaggoonni Oromoo 200 ol Haroo Xaanaa weraara Arama Imboocirra bararuuf imala jalaqabusanii himameera

Haroon Xaanaa waggoota heddu hawwata turiziimii ta’uun beekamu kun yeroo dhiyoo asi sababa weraara aramaa Imbaaccoo jedhamun balaa guddaaf saaxilameera. Dargaggoonni fi jirattoonni naanniicha haroo kana badiirra bararuuf tattaafacha wayita jiran kanatti dargaggoonni naannoo Oromiyaa 200 ol Xaanaan Keenya’ jechun haroo xaanaa badiirra bararuuf imala akka jalqaban himameera. Ummanni Oromoo weraara mootummaa xaaliyaanii yeroo lamanuu urufa salaalee fardaa fi miilaan ...

Read More »

Walitti bu’iinsa Horsiisee Bultoota Affaarii fi Humna Addaa naannoo Tigraay giddutti lubbuu namoota galafateera.

Walitti bu’iinsa tibbaana horsiisee bultoota naannoo Affaar fi humna addaa naannoo Tigraay gidduutti mudatee lubbuu namoota akka gaalafate himameera. Walitti bu’iinsi kun naannoo Affaar aanaa Magaalee bakka Daantii jedhamutti meeshaa waraanaan kan gargaarame ta’uusa Dhaabbanni Mirga Namoomaa Affaar ESATti himeera Walitti bu’iinsa kanas humni addaa naannoo Tigraay weraara tasaa baneen akka jalqabame dhaabbani mirga namoomaa Affaar beeksiseera. Sababa walitti bu’iinsa ...

Read More »

Haalli Siyaasa Itoophiyaa yaaddeessa waan ta’eef sanadii Ce’uumsaf gargaaru wajjiin akka Qopheessaan Dhaabbiileen Siiviik beeksisan

Dhaabbileen Siiviik dhimmaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffachun hojjatan haalli siyaasa biyyaatti yeroo amma jiru waan isaan yaaddeesef sanadii ce’uumsaaf gargaaru wajjiin akka qopheessan beeksisan. Dhaabbiileen Siiviik kunniin fulbaana 27 fi 28 bara 2010 Amerikaa magaala Daalaasitti guyyoota lamaaf marii gaggeessan haali Siyaasa Itoophiyaa yeroo amma jiru yaaddeessadha jedhan Waltajjii marii kana wayita xumuran ibsa ijjannoo abbaa qabxii 10 baasaniin haali Itroophiyaa ...

Read More »

Afa Yaa’iin Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataa Obboo Abbaa Duulaa Gammadaa aangoo isaanii gadhi dhisuuf gaaffii dhiyeessan

Afa yaa’iin mana marii bakka bu’oota ummataa obboo Abaduulaa Gammadaa fedhii isaaniitiin aangoo gadi dhiisuuf gaaffii akka dhiyeessan beeksisan. Obboo Abbaa Duulaa Gammadaa gaaffii aangoo Afa yaa’uummaa gadi dhiisuu qaama mootummaa dhimmi ilaaluf akka dhiyeessan himaniiru. Gaaffiin isaanii karaa seeraan fudhatama erga argatee booda sababa aangoo gadhisuuf murteessaniif ummataatti akka himan dubbataniiru Walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee wajjiin ...

Read More »

Baankiin Biyyaaleessa Itoophiyaa Jijjiira birriin sharafa wajjiin qabu irratti sireeffama dhibbentaa 15 akka taasifamu beeksiseera.

Baankiin Biyyaaleessa Itoophiyaa daladala alaa jajjabeessuf jecha jijjiira birriin sharafa alaa wajjiin qabu dhibbeentaa 15n akka sireeffamu beeksiseera Daldalli alaa Itoophiyaa bara 2005 hanga 2009 gidduu ture laafaa akka ta’e Itti-aanaan Pireezdaantii baankii biyyaalessaa Doktar Yohaannis Ayyaalew miidiyaalee biyyaa keessatti himaniiru. Kanaaf immoo akka sababaatti kan dhiyaatu gatiin Oomishaalee gara gara sadarka addunyaatti dabaluusa fi sharafni Doolaarri Ameerikaa dabaluudha jedhan ...

Read More »

Baqattoonni fi koolugaltoonni Lammiilee Oromoo Keeniyaa jiran gocha seeraan alaa dhimmaa Koolugaltummaa isaanii irratti raawwatamu mormaniiru

Baqattoonni fi koolugaltoonni Oromoo gaaffiin koolugaltummaa isaanii akka ilaalamuu fi bakka itti qubatan argachuuf malanmaltummaa hojjattoota Komishiinii dhimmaa koolugaltummaa mootummoota gamtomaanii fi Wajjiira dhimmoota koolugaltoota keeniyaa guutuun akka haaldureetti dhiyaacha jira jedhan. Baqattoonni Oromoo Keeniyaa jiraatan Baqattoonni Oromoo fi Ogadeen biyyaa keessatti mirga nagaan jiraachu, haqaa , kabaja namummaa akka hin qabne toori oduu ‘Zaa Star’ jedhamu gabaaseera. Lammiileen Oromoo ...

Read More »

Kaadhimamaan Filannoo Pirezedantummaa Keeniyaa Raaylaa Odiingaa filannoo Pirezedantummaa biyyaatti irratti akka hin hirmaane beeksisaan

Hogganaan paartii mormituu fi Kaadhimamaan filannoo Pirezedantummaa Keeniyaa Raaylaa Oodiigaa filannoo preezdaantummaa biyyattii keessaa ba’uuf akka murteessan beeksisan. . Boordiin Filannoo Biyyaatti yeroo argatee jijjirama adda adda hojiirra oolchun filannoo haqa qabeessa akka filachiisuuf kaadhamummaa Filaannoo Pirezedantummaa biyyaatti keessa akka bahan himaniiru. Filannoo Pirezedantummaa kanan dura tasifameen Pirezedaant Uhuuruu Keenyattaa injifachuusaanii Komishiniin Filannoo Biyyaatti beeksisuun ni yaadatama. Yaa ta’u malee, ...

Read More »

Deeggarsi Lammiilee Oromoo Naannoo Sumaaleerra Buqqa’aniif Taasifamu Itti Fufeera.

Sababa Walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Sumaalee wajjiin walqabatee lammiileen Oromoo kuma hedduu naannoo Sumaalee jiraata turan qe’ee fi qabeenya isaniirra buqqa’aniiru. Lammiileen kunniin qabeenya waggoota hedduu horatanii fi mana o’aa maatii isaanii wajjiin jiraacha turan keessaa badii tokko malee hidhatootaa naannoo sumaaleen akka buqqa’an hin beekamaa. Lammiileen Oromoo biyyaa keessaa fi biyyoota alaa jiraatan yemmoo lammiwan isaanii naannoo ...

Read More »

Ayyaana Irreechaa Malkaa Ateete haala gaariin kabajuf Qophiin Haalduree Xumurameera.

Ayyaanni Irreecha Malkaa Ateetee ayyaana Irreecha ummanni Oromoo baay’inaan bakka tokkootti walitti dhufee kabaju keessa Irreecha hora Arsadii magaala Bishooftuutti kabajamutti aanee kan kabajamuu dha. Ayyaanni Irreechaa Malkaa Ateetee kun naannoo magaala Burraayyuutti Fulbaana 28 bara 2010 gaafa dilbataa akka Irreeffatamu himameera. Ayyaaniichi akkaata aadaa Oromoo mul’isuu fi haala miidhaagadhan nagaa kabajamee akka xumuramuuf Abbootin Gadaa, jaarsooliin Biyyaa fi Bulchiinsi ...

Read More »

Daldaltoonni Jimaa ykn caatii Baha Oromiyaa miidhaa hidhatoonii naannoo Sumaalee daldalatoota Jimaa Oromiyaa irran gahan mormun torbee tokkoof daldala Jimaa dhaabuuf akka murtesan himamera.

Weerara hidhatoonii naannoo Sumaalee gandoota daangaa Oromiyaa irratti gootee wajjiin walqabatee daldali jimaa rakkoo keessa akka jiru waan ibsamee yoo ta’u, Daldaltooni Oromoo daldala Jimaaf magaala Jigjigaa fi magaloota naanniichaa biroo keessa turan baay’een isaanii wayita waldhabdeen daangaa kun sadarkaa olaanaarra gahe ture ajjeeffamuu isaanii gabasameera. Daldaltooni Oromoo baay’een biyyii nagaa jechun jimaa daldaluuf gara magaloota naannoo Sumaalee adda addaa ...

Read More »