Oromiyaatti jiraattootni kumaatamaan lakkaa’man hidhamaa jiraachuun himame.

Bitootessa 31/2016 Oromiyaatti jiraattootni kumaatamaan lakkaa’man hidhamaa jiraachuun himame. Mormii Oromiyaatti gaggeefamaa jiruun wal qabatee dhihoo kana dabalataan namootni kuma sadii ol magaalota garaagaraa keessaa hidhamuu isaanii kongirasiin federaalistii oromoo beeksise. Torbee darbe akka biyya keessaa hin baane kan dhorkamanii fi dura ta’aa kongirasii kan ta’an Dr. Mararaa Guddinaa hoggantootni mootummaa ajjeechaa fi hunkuramiinsa uumameef yeroo dhihoo dhiifama gaafatus hidhaan ...

Read More »

Abbootii seeraa mana murtii olaanoo federaala sadii Parlaamaan gaggeese

Seera mootummaatiif amanamoo miti kan jedhaman abbootii seera mana murtii olaanoo federaalaa sadii angoon isaanii paarlaaman irraa ka’e. Sirreeffama seera mootummaa, walqixxummaan sab-lammoota hin kabajamne gaaffii jedhuu fi waan biraan kan himataman abbaa seeraa tokko dabalatee abbootiin seeraa sadii parlaamaan hojiirraa isaan hari’e. Abbootiin seeraa hojii isaanii irraa mana mareetiin akka ka’an taasifaman Obboo Gizaachoo Mitikuu, Obboo Habtaamuu Milkii fi ...

Read More »

Mootummaan Biritaaniyaa lammilleen isaanii naannoo Gaambeellaa aanaalee afur keessatti akka hin sochoone akeekkachise.

Walitti bu’insa dhihoo kana Gaambeellaatti umameen wal qabatee mootummaan Birtaaniyaa aanaalee afur naannichatti argamu keessatti akka hin imalle hubachiise. Haala nageenya yeroo fi dhimmoota lammii Itoophiyaa keessa jiruun lammille isaatiif oddeeffannoo kan kenne ministeerri dhimma alaa Biritaaniyaa naannoo Gaambeellaatti bakkeewwan kanaan dura walitti bu’insi ture ammas sodaa rakkoo nageenyaa ta’uu isaa ibseera. Naannoo Gaambeellaa godina Niweeri jalatti kan argaman aanolee ...

Read More »

USA varjiiniyaatti hugguramuu miidiyaa fi sochii uummata Itoophiyaatti mata duree jedhuun mariin uummataa gageefame

Torban darbe Ameerikaa bulchiinsa Varjiiniyaatti ugguramuu midiyaa fi sochii uummataa mata duree jedhuun saatalaayitii raadiyoo fi televizyiin Itoophiyaatiin (ESAT) fi BBN mariin uumataa gaggeefame. Gaafa guraandhala 7 /2016 marii uummataa gaggeefame kana irratti dhimmi mata duree kana irratti beektootni qorannoo gaggeessan bakka bu’ootni ESAT fi BBN akkasumas bakka bu’ootni koreen mormitoota mirga gaazexeessitoota (SPJ) hasawaa taasisaniiru. Bakka bu’oota koree mirga ...

Read More »

Kaleessa maskiida Annuwaaratti kadhannaa booda mormiin taassifame.

Maskiida Annuwaai magaalaa Finfinneetti argamutti jimaata kalleessaa guyyaa sagantaa kadhannaa booda mormiin taassifameera. Mormii akka tasaa taassifame kan jedhame mormii maskiida Annuwaaritti gaggeefame kanaan musliimootni lakkofsa hedduu qaban dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa ooluu isaa ragaan biyyaa arganne ni mul’isa. Cunqursaan biyyoollesaa haadhaabbatuu fi miseensonni koree haa hiikaman dhaadannoon jedhu namoota hedduu harkatti mul’achuun isaa ibsameera. Waggoota sadan darbanii kaasee hawaasni musiliimaa ...

Read More »