Jirattoonni magaala Adaamaa Obbo Baqqalaa Garbaaf Simaannaa Gootaa Taasisaniif jiru

Qeerroo fi uummanni magaalaa Adaamaat kuma heddu Itti -aanaa dura taa’aa kongirsii Federaliistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa simannaa gootaa taasisaniif jiru Qeerroon fi jirattoonni magaalaatti kaallattii arfanuu sirbaa fi Shubbisaan akkasumas dhadannoo adda addaa qabachuun gootasaanii obbo Baqqalaa Garbaa Istadiyeemii magaalaa Adaamaatti simataniiru Jiraattoonni magaala Adaamaa obbo Baqqalaan mana hidhaatti yeroo gadhiifamanii jalqabee hanga mana isaanii deemuun gammachuu itti dhaga’ame ...

Read More »

Obbo Olbaanaa Leellisaa, Iskindir Naggaa, Aandu’aalam Arraagee fi ustaaz Ahmaddiin Jabal dabalatee hidhamtoonni 746 gadhiifaman

Obbo Olbaanaa Leellisaa ,Iskindir Naggaa, Aandu’aalam Arraagee fi ustaaz Ahmaddiin Jabal dabalatee hidhamtoonni siyaasa 746 gurraandhala 7 bara 2010 mana hidhaatti gadhiifamaniiru Hidhamtooni mana hidhaatti gadhiifaman kunnin sababa Siyaasa fi mankaraarsummaa amantii jedhun hidhamanii dararamaa kan turan Pirezedaantii naannoo Gaambeellaa duraanii fi lamummaa Norwaay qaban Okeelloo Okaay, Caaltuu Taakkalaa, obbo Olbaanaa Leelisaa, aadde Immaawwaayyish Alamuu, obbo Iskindiir Naggaa, Andu’aalam Arraagee, ...

Read More »

Godina Guraagee magaala Walqixxeetti mormiin laguu gabaa gara hiriira mormiitti jijjiirameera

Naannoo Ummattoota Kibbaa Godina Guraagee magaala Walqixxeetti mirmiin laguu gabaa gara hiriira mormiitti jijjiiramuun gamoon wajjiiraaleen mootummaa ibidan gubateera Mormii Ummataa kanan sanadiiwwaan adda addaa barbada’uu ragaaleen mul’isaniiru Jirattoonni magaala Walqixxee sodaa waggoota hedduuf ture cabsuun hiriira bahun morma jalqabaniiru Jirattoonni magaalaatti guyyaa roobii jalqabee mormii laguu gabaarra kan turan yoo ta’u guyyaa lammaffaatti immo hiriira akka bahan himameera Mormii ...

Read More »

Siiriil Raamaafoozan pirezdaantii Afriikaa Kibbaa ta’uun Muudaman

Pirezedantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakoob Zuuman dhiibaa Paartin isaanii Koongirasiin Biyyyoolessaa Afrikaatiin fi lammiilee biyyaattiin taayitaa gadhiisaniiru Akka lakkofsa warra faranjoota bara 2009 jalqabee Pirezedaantii Afriikaa Kibbaa ta’un tajaajila kan turan Jaakoob Zuumaan dhiibaa kana wajjiin walqabatee fedhiin aangoo isaanii gadhiisaniiru Bakka isaanii immoo Siiriil Raamaafoozan umriin waggaa 65ffaa isaaniitiin pirezedantii Afriikaa kibbaa ta’uun muudamaniiru Raamaafoozan dhiyeenya dura taa’aa paartii ...

Read More »

Gaazexxessaa Iskindiir Naggaa fi Obbo Andu’aalam Arraagee dabalatee hidhamtoonni Siyaasa 746 akka gadhiifaman Abbaan Alangaa Waliigalaa beeksise

Hidhamtoonni Siyaasa yakka shororkeessummaa, jeequmsa, mankaraarsummaa amantaa fi kan biroon himatamanii itti murta’ee fi dhimmi isaanii mana murtiin ilaallama jiru akka gadhiifaman abbaan alangaa waliiglaa federaalaa beeksisan Hidhamtoonni siyaasa sadarkaa federaalaatti itti murteeffammee manneen hidhaa keessa jiran 417 dhiifamaan akka gadhiifaman himameera Gaazexxeessaa Iskindiir Naggaa fi obbo Andu’aalem Arraagee fulbaana 3 bara 2004 jalabee mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ...

Read More »

Korporeshiniin Sibilootaa fi Injinariingii Itoophiyaa Warshaa Xaa’oo Yaayyoo ijaare xummuruuf dabalatan birrii Biiliyoonni Sagal akka kaffalamuuf Gaafate.

Korporeshiniin Sibilootaa fi Injinariingii Itoophiyaa jeneraloota waayyaannee hogganamu Ijaarsa warshaa xaa’oo Yaayyoo waggaa 2 keessatti ijaaree xummuruuf waada galee ture Yaa ta’u malee, raawwiin ijaarsi warishichaa waggoota jahan darban keessatti dhibbeenta 44 qofarra akka jiru himameera Ijaarsi Warshichaa Koorporeeshiniin Indaastirii Keemikaalaa kisaaraa dabalataaf saaxilaa akka jiru mana marii bakka bu’oota ummataatti himeera Koorporeeshinii Sibiilotaa fi Injinariingii jeneraloota waayyaannee hogganamu ijaarsa ...

Read More »

Itoophiyaan Biyyoota Addunyaa Dhiyeessa tajaajila Interneetii Ugguraan keessa sadarkaa lammaffaarra jirti jedhame

Itoophiyaan biyyoota addunyaa dhiyeessii tajaajila interneetii ugguraan keessaa chaayinaatti aanuun sadarkaa lammaffaarraa akka jirtu gabaasni Firiidaam Haawuus mul’iseera. Biyyoonni tajaajila Interneetii bilisaa fi sadarkaa amansiisaan lammiilee isaaniif dhiyeessan immoo Ayislaandii fi Istoniiyaa akka ta’aan gabaasni kun mirkaneesseera Mootummaan Itoophiyaa naannoolee jirattoonni gaaffii mirgaa dhiyeessan jiraataniitti dhiyeessi tajaajila interneetii gutumaan gutuutti akka ugguruu gabaasni kun mul’iseera Mootummaan Itoophiyaa Miidiyaaleen hawasummaa fi ...

Read More »

Miseensoonni Koree Eenyummaa Walaqaayiit Amaaraa manneen hidhaa keessatti dararri guddaan akka irratti raawwatamaa jiru himan

Miseesoonni Koree Eenyummaa Walaqaayiit Amaaraa mormii jirattoota Gondoor wajjiin walabatee hidhaman keessa lama qoft wayita gadhiifaman kan hafan mana hidhaatti dararamaa jiru Abbaan murtii dhimma himatamtoota koree eenyummaa Walqaayiit Amaaraa ilaalan keessa tokko kan ta’an miseensi adda bilisa baasaa ummataa Tigraay obbo Zara’aay Waldasanbat yakka guddaa raawwachaa akka jiran himameera Abbaan Seeraa Zara’aay Waldasanbaat dhimma isaanii akka hin ilaalle himatamtoonni ...

Read More »

Manni Murtii Olaanoo Federaalaa Hoggantoota Kongirasii Federaliistii Oromoo olaanoo Arfanirratti dabalataan hidhaa ji’a jaha murteesse

Manni Murtii Olaanoom Federaalaa hidhamtoota Siyaasa Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaannoo jalatti himataman irratti murtii dhumaa dabarsuuf Amajjii 28 bara 2010 beellamee ture. Akkatadhuma beellama mana murtichaan hidhamtoonni siyaasa galmee kana jalatti himataman mana murtichaatti argamaniis dhimmi isaanii murtii dhumaa argachuura shira biraa xaxameen yeroo biraatti beellameera Hoggantoonni olaanoo Kongirasii Federaliistii Oromoo 4ffaan abbootiin murtii yeroo seenaan ka’anii dhaabbachuu fi ...

Read More »

Walgahiin Koree Hojii Raawwachistuu Dhaabbata Dimokirasummaa Ummataa Oromoo Miseensoota mana marii 14 kan biraan bakka buusuun xummurameera

Walga’iin koree hojii raawwachistuu giddugaleessaa Dhaabbata Demokirasummaa Ummata Oromoo guyyoota 10f Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti taa’aama ture murtiiwwaan adda addaa dabarsuun xumurameera. Koreen hojii raawwachistuu itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi qabsoo jalqabamee itti fufisiisiif miseensoota mana marii Adda Dimokirasummaa Waarraqsa Ummattoota Itoophiyaa (ADWUI)keessatti dhaabbaticha bakka bu’aan hirmaatan 14 namoota ga’uumsa fi ciminan qaban kan biroon bakka buusuun himameera. Miseensota koree giddugaleessaa ...

Read More »