Hoogganoonni Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraayii Dr. Abiyi Ahimad akka hin filatamneef bobbaa cimaa geggeesaa jiraachuun barame.

Koreen Giddugaleessaa Dhaabbata Dimokirasummaa Ummata Oromoo Dr.Abiy Ahmad dura taa’aa obbo Lammaa Magarsaan immoo itti -aanaa dura taa’aa dhaabbatichaa gochun muude. Dhaabbatichi yeroo murteessaa kanatti sireeffama ramaddii hoggansaa gochu kan barbaachiseef dhaabbaticha bakka bu’uun nama ministiira muummee biyyaattiif dorgomu qopheessuuf akka ta’e gabaafame. Dr Abiyi Ahimad miseensa mana marii bakka bu’oota ummataa waan ta’aniif taayitaa ministiira muummeef dorgomuuf carraa guddaa ...

Read More »

Dhaabbata sabaahimoota biyya ijiptii irra uggurri cimaan akka godhmu abbaan aalangaa olaanaan biyya masrii hubachiiseera.

Gabaasaan Dhaabbanni mirga gaazeexeysitootaaf falamu CPJn baasee akka ibsutti, abbaan aalangaa biyyatii murtii tana fudhachuun heera biyyaa tiif akka tahe beeysisan. Yaroo filannoon biyyoolessaa adeemsifamuuf ji’a tokko qofa hafe keessatti odeeffama dharaa gabaasan jechuun sab-qunnamtiilee biyyatii ugguruuf tarkaanfiin fudhamte tun akka isaan yaaddesse CPJn gabaasaa irratti ibsan. Dhaabbanni CPJ haalli mirga namoomaa sarbamuu keessa galee jiraachuu ibsuun, erga uggurri kun ...

Read More »

Magaala Naqamteetti tarkaniiffii loltoonni Agaazii fudhataniin lubbu nama tokko darbuun namoonni 19 rra miidhaa guddaan gaheera

Jilli Kongirasii Federaliistii Oromoo Dr Maraaraa Guddinaa hogganamu simaannaa jirattoota magaala Shawaa lixaa fi magaaloota Godinaalee Wallaggaan taasifamuuf irratti argamuuf labsiin yeroo hatattamaa osoo hin labsamnee dura sagantaa qabateera Akkatadhuma sagantaa qabameen jilli hoggantoota Kongirasii Federaliistii Oromoo jirattoota godina shawaa Lixaan erga simatame booda gara magaala Naqamteetti imaleera. Magaala Naqamtee gahuuf kiilo meetiri muraasni wayita hafu magaala Guuteetti loltoonni Agaazii ...

Read More »

Walgahiin mana marii Adda Dimokirasummaa Waarraqsa Ummattoota Itoophiyaa walgahiin torbee kana keessa taa’uuf waame sababa hin beekamneen torbe dhufutti darbeera

Manni marii Adda Dimokirasummaa Waarraqsa Ummattoota Itoophiyaa miseenoota paartiilee arfaniirra walitti bahan 180 qaba Paartiileen arfan Addicha hundeessaan mata mataan mana marichaa keessa bakka bu’oota 45 qabu Koreen hojii raawwachistuu addichaa gurraan dhala 22 bara 2010 walgahii taa’uun dura taa’aa addichaa ni filata jedhame eegama tureera Dura taa’aan Adda dimokirasummaa waarraqsa ummatoota Itoophiyaa koree hojii raawwachistuun filatamu mana marii bakka ...

Read More »

Lammiilee Oromoo Qe’ee fi Qabeenyaa isaaniirra Naannoo Sumaaleetti buqqa’aniif deeggarsi Birrii Biiliyoona tokko ol walitti qabamun himameera

Gargaarsi maallaqaa fi akaakuu lammiilee oromoo qe’ee fi qabeenya isaaniirra waan oromoo ta’an qofaaf naannoo sumaaleetti buqqa’aniif taasifamu cimee itti fiufeera Haaluma kanan deeggarsi maallaqaa birriin biiliyoona tokkoo fi miiliyoonni 100 fi miiliyoonni torbaa ol walitti qabamuusa Biiron Dhimmoota Koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa beeksiseera Deeggarsi maallaqa lammiilee Oromoo shira tikoonni mootummaa xaxanii fi jeneraloonni waayyaannee qindeessaniin naannoo sumaaleerra buqqa’aniif birriin biiliyoona ...

Read More »

Labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda mormii ummataa waan itti fufeef loltoonni tarkaniiffii barbaachiisa akka fiudhatan ajajamusaanii Koreen Komaand Poostii beeksise

Naannoo Oromiyaa Magaala Naqamtee fi Dambidoollootti guyyoota lamanii fi sadeen darbaan haali uumame labsii yeroo hatattamaa kan diiguu akka ta’e koreen Komaad poostii ibsa baaseen himeera Magaaloota laman kanniin keessatti boombiin harkaa darbatamuusa ibsi koree Komaand Poostii kun mul’iseera Loltoonni mootummaa lubbu namaa akka hin dabareef of eeggannoo gochuun ofii isaaniif akka miidhaman ibsi koree komaand poostii jeneraloota waayyaannee beeksiseera ...

Read More »

Waarraqsi Dimookraasummaa Ummattoota Kibba Ityoophiyaa Filannoo marsaa lammaffaan Obbo Shifarraaw Shugguxee dura taa’aammaan filateera

Koreen hojii raawwachiistuu Waarraqsa Dimokirasummaa Ummattoota Kibbaa Itoophiyaa ibsa adda addaa walfaalleesu baasaa turn obbo Shifarraaw Shugguxee duraa ta’aa obbo Siraaj Fageessaa immo itti-aanaa dura taa’aammaan filachun beeksiseera Waarraqsichi kan dura obbo Siraaj Fageessaa dura taa’aa gochun akka filate toora Feesbuukii isaan beeksisee ture Gochi filannoo dura taa’aa waarraqsichaa waliin dhahuu kun tasgabbiin siyaasa akka hin jire mul’isa jedhameera Ragaaleen ...

Read More »

Dhaabbanni Dimokirasummaa Ummata Oromoo Doktor Abiyi Ahimad Dura Taa’aa Dhaabbatichaa gochun muudeera.

Koreen Giddugaleessaa Dhaabbata Dimokirasummaa Ummata Oromoo Dr.Abiy Ahmad dura taa’aa obbo Lammaa Magarsaan immoo itti -aanaa dura taa’aa dhaabbatichaa gochun muudeera Muudamni haaraa hirmaannaa fi fayyadamummaa Ummata Oromoo fi biyyaatti mirkaneessuuf yaadametti jedhameera Akkasumas sadarkaa qabsoon dhaabbatichaa fi Ummata Oromoo yeroo amma irra gahe gara sadarkaa ol’aanatti ceesisuuf jecha ramaddiin sireeffama hoggansaa taasifamuusa himameera Hoggantoonni muudaman kunniin fedhii fi dantaa ...

Read More »

Birgadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fi Birgadeer Jeneraal Asaminaaw Tsiggee mana hidhaatti gadhiifaman

Birgadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fi Birgadeer Jeneraal Asaminaaw Tsiggee dabalatee hidhamtoonni biroo Injinaar Mangistuu Abbaabaa , Koloneel Abarraa Asaffaa, Koloneel Salamoon Ashaagiree , Kumaalaa Mokonnoon Warquu, Kumaalaa Masakaraa Kaasaa fi Kumaala Misgaanaaw Tasammaa mana hidhaatti gadhiifamaniiru Gaafa Roobii immo mana hidhaatti rasasaan kan rukutame Koloneel Damisaaw Antanaah fi Koloneel Alamuu Geetinaat fi kan biroo gadhiifamaniiru Birgadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fi ...

Read More »

“Taphni Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay dhumeef jira” jechun miseensi Kongiraas Amerikaa Bulchiinsa Kaalforniiyaa Daanaa Roor himan

Mormii Ummataa wajjiin walqabatee bulchiinsi mootummaa waayyaannee dadhabaa fi burkutaa’aa akka jiru ragaaleen baay’een mul’isaa jiru Mootummaan Itoophiyaa waayyaanneen hogganamu sagalee ummataa ukkamsuuf tarkaniiffii humna fiudhateen lammiileen baay’een yoo ajjeeffaman kuma hedduutti kan lakkawaman immo hidhamaniiru Bulchiinsichi tarkaniiffii humna heddu fudhatus mormiin ummataa cimee itti fufun ministiira muummee Hayilamariyaam Dassalaany hanga aangoo sobaarra kaasuutti gaheera Waayyaanneen fedhii aangoorra turuuf qabduun ...

Read More »