Labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun gareen Komand poostii hoogantoota OPDO fii poolisii Oromiyaa hidhuu itti fufan.

Murtee manni maree bakka bu’oota uummataa Jimaata darbe bifa wal falmisiisaa ta’een Labsii yeroo muddamaa hojiirra oolche irraa kan ka’een lagannaan gabaa guutuu Oromiyaa keessatti guyyoota sadihiif bifa qindaawaa taheen taasifameeti ture. Sababaa laggannaa gaaatiin hujiiwwan mootummaa, baakiileen, daldalli fi tajaajilli geejibaa guutuu Oromiyaa addaan cite oleera. Uummanni manneen daldalaa akka banuuf dirqisiisuun akkasumas akeekkachiisa kennuun gareen komaand Poostii ummata ...

Read More »

Barsiissan Yunivarsitiiy Amboo Kan Toora Miidiya Gubbat Qeeqa jabaa Mootummaa irrat bareessun beekamu ( Blooger ) Siyyum Tashoomaa ganamma Guyyaa hardhaa Komaandi Postin Fudhatamee hidhamuun himame.

Manni jireenya Siyyum Tashoomaa raayyaa ittisa biyyaa baayyeen marfamee sakateeffamuun qabiyyee isaa heduu mana keessaa fudhaamuun himame. Waahilli Barsiisaa Siyyum Tashoomaa akka ISATif himanitti mormii lagannaa gabaa magaala Walisoo gegeeffamteen wal-qabatee waraanni Agaazii dargaggoo hedduu hidhaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Akka jiraattonni ibsanitti Siyyum Tashoomaa konkolaataa gubbaatti fe’anii fuudhuu malee bakka isaan geessan akka hin beekin himuun, mootummaan bakka barsiisaa Siyyum ...

Read More »

Biyya Seraaliyoonitti filannoon prezedaantummaa geggeeffamaa jira.

Lammiin Saraaliyoon presedaantii biyyaa haarawa filachuuf sagalee kennachaa jiraachuun himame. Presedaantiin haarawni filamuuf jiraatu biyyattii rakkoo deenagdee keessaa baasuff hujii guddootu isaan eeggaata jedhameera. Presedaantin Irnast Baay kooromaa kan woggoota shaniif angoo biyyaa irra turan akka heera biyyaatti akka dorgommii filannoof dhihaachuu hin dandeenye Gaazexaan Faransaawii Firaans 24 gabaaseera. Bakka isaanii paartii biyya bulchaa jirtu Ool Piyuupiilin jedhamtu bakka bu’uun ...

Read More »

LABSIIN YEROO MUDDAMAA RAGGAASSIFAMUU IRRAA KAN KA’E LAGANNAAN GABAA GUUTUU OROMIYAA KEESSATTI ITTI FUFE.

Sababa lagannaa gabaatiin tajaajilli geejjibni magaalaa Finfinnee addaan cite jiraachuun beekamee jira. Jiraattonni magaalota naannawaa Finfinnee kan akka Buraayyuu, Laga Xaafoo fi Sabbataa , taajaajjilli geejjibaas ta’e daldalli guutummaan guutuutti akka hin jirre beeksisaniiru. Mormiin lagannaa gabaa Labsiin yeroo muddamaa hojiirra ooluu balaaleffachuuf guyyoota sadiif guutuu Oromiyaa keessatti waamame addaan cituu tajaajila geejjibaafi daldalaaf sababa ta’eera. Murtiin manni maree bakka ...

Read More »

Labsii yeroo muddamaa labsame ilaalchisuun paartiin kongrasii federaalistii oromoo ibsa baase

Ibsi kongrasiin federaalistii oromoo baase kun akka ibsutti labsiin yeroo muddamaa labsame rakkoo biyyattii kan hiiku osoo hin taane balaa hamaarra kan buusu ta’uu hubachiisuun labsiin kun akka haqamu akeekkachiisee jira. Akka ibsa kanaatti labsii yeroo muddamaa mana maree bakka bu’oota uummataatiin adeemsi itti irra ga’e gaddisiisaa ta’uusaati. Akka heera mootummaatti miseensota mana maree 547 keessaa labsiin kun sagalee caalmaa ...

Read More »

Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Reeksi Tiilarsan daawwanaa Afrikaa irratti guyyaa har’a yunivarsitii George Mason ti haala daawwannaa isaaniif ibsa kennan.

Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imala Ethiopiaa fi biyyoota Afrikaatti geggeessuf deemani irratti michooma Ameerikaan biyyoota Afrikaa wajjiin qabdu irratti ibsa gazeexeessitootaaf guyyaa har’aa Yunivarsitii George Mason ti godhaniiru. Ibsa isaanii irratti Afrikaa keessatti haala kabajamuu mirgoota dhala namaa, guddina adeemsa dimokraasii fii sirna bulchinsa gaarii jiraachuun hunda caalaa barbaachisaa akka tahe hubachiisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Reeksi Tiilarsan waa’ee mormii ...

Read More »

Hoogganaan caffee Abbootti Gadaa abbaan Gadaa Bayyanaa Sambatoo biyyattii human raayyaa ittisan bulchuun Mangistuu Haylamaariyaamiifuu akka hin tolen hubachiisan.

Hooganaan Caffee Abbootti Gadaa Abbaan Gadaa Bayyanaa Sambatoo haala yeroo ilaalchisuun ibsa gazexeessitoota biyyatiif kennanii irratti “waan Komaad Poosti ja’amu kana hin jaaladhu” jedhuun yaada ibsataniiru. Abbaan Gadaa Sambatoo ayyaana Irreechaa haala tagabbaawaa tahee geggeessuu abbootti gadaa ibsuun yo hireen kennamteef guutuu biyyattiiss akka tasgabbii waaraa uumuu dandahan hubachiisan. Hoogganaan Caffee Abbootti Gadaa “human raayyaa ittisa biyyaatiin biyya bulchuun Mangistuu ...

Read More »

ODUU SIMBIRTUU!!Barreessaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa rex Tillerson imaltuu itoophiyaa dhaquufi ja’ama

Jilli ulfaataan barreeysaa ministeeraa dhimma alaa Ameerikaa Rex Tilerson niin hoogganamu gaafa guyyaa Roobii Bitootess 07 bara 2018 akka itoophiyaa imaluuf jiraatan gaazeexaan Addis Standarad gabaase.Imalli Mr. Tillerson kun yeroo mootummaan itoophiya haala cimaan rakkoo siyaasaa keeessa lixxe tahuu maddi oduu dame ministeera dhimma alaa irraa isaan gayuu Addis istaandarda ibsan. Ijoon marii jila haala rakkoo yeroo amma biyti itoophiyaa ...

Read More »

Godinaa Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa Magaalaa Ukeetti lubbuun namaa wareegamte.

Sanbata Darbe hooggantoota dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoof simannaan Magaalaa Naqamteetti qophaayee ture humnoota nageenyaan erga Dhorkamee booda Naqamteetti mormii guddaan ka’ee. Wiixataa fi Kibxata jiraattonni magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee daandiiwwan konkolaata cufuun hogganni KFO magaalaa Naqamtee akka hin senne ittifamuu waliin wal-qabatee dhoorkamuu sagantaa qophaayeen aarii fi dallansuu isaanii ibsaa turan. Mormii uummataa dhaabsisuuf ejjennoo humnoonni nageenyaa fudhataniin namni ...

Read More »

Lammiilee Oromoo Qe’ee fi Qabeenyaa isaaniirra Naannoo Sumaaleetti buqqa’aniif deeggarsi godhamaa jiru cimee itti fufee jira.

Gargaarsi lammiilee oromoo qe’ee fi qabeenya isaaniirra waan oromoo ta’an qofaaf naannoo sumaaleetti buqqa’aniif roga hundaan taasifamaa jiru cimee itti fufe. Haaluma kanaan,Ummatni sidamaa fi Bulchinsi Godina sidaamaa Oromoota Naannoo Sumaalee Itiyoophiyaa qe’eef qabeenyaa isaanii irraa buqqa’aniif deeggarsaa taasisu biroon komunikeeshinii Ormia ibsan. Ummatni sidamaa fi Bulchinsi Godina sidaamaa Oromoota Naannoo Sumaalee Itiyoophiyaa qe’ee fi qabeenyaa isaaniirraa buqqa’aniif deeggarsaa Birrii ...

Read More »