Lammileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa irraa gara Keeniyaa geeffaman gara Taanzaaniyaatti deebifamuuf akka taa’an himame.

Torbaan dabre baqaattoota 70 lammii Itoophiyaa kanneen mootummaan Taanzaaniyaa daangaa Keeniyaa gubbaa qubachiifte turte deebi’anii gara Taanzaaniyaa akka deebifaman hoggantoonni keeniyaa irra deebi’uun ibsan. Biyyoonni lamaan waa’ee lammilee Itoophiyaa kanairratti waliigaltee dhabuu keessa jiraatanis ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa garuu waa’ee baqattoota kanaa oddeeffannoo akka hin qabne beeysise. Haa ta’huu malee baqattoonni kun gara daangaa Keeniyaa akka hin seenne eegaa kan ...

Read More »

Namoonni Hidhamanii Mana Murtii Duratti Hin Dhiyaatin Maakelaawii fi waajiira Polisii Finfinnee Keessa Hedduun jiraachuun barame.

Mormii master pilaanii magaalaa Finfinnee tiin eegalamtee Oromiyaa keessaatti ji’oottan shan lakkaawwattee baatii jahaffaaf deemtuu waliin hidhata qabdan jechuun namoota hidhaman hedduuf abukaatoo seeraa ta’uun kan dhaabataa jiran Obbo Wandimmuu Ibsaa guyyaa Kibxata Ebla 26 bara 2016 qofa Oromoota jahaatamii sagaliif dhaabachuu isaanii dubbatani jiran. Obboo Wandimmuun walumaa galatti hidhamtoota 105 kanneen himannaan shoorarkeessummaa irratti dhihaate akka tajaajilaa jiran hubachiisan. ...

Read More »

Lammileen Itoophiyaa Taanzaaniyaadhaa gara Keeniyaa geeffaman deebi’anii gara Taanzaaniyaatti deebi’uuf akka ta’e himame.

Torbee darbe mootummaan Taanzaaniyaa daangaa Keeniyaa akka qubatan kan taassise baqattootni Itoophiyaa 70 ol deebi’anii gara Taanzaaniyaa akka dhaqan hoggantootni keeniyaa irra deebi’uun ibsan. Biyyoonni lamaan waa’ee lammilee Itoophiyaa kanneen waliigaltee dhabuu keessa jiraatanis ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa garuu waa’ee baqattoota kanaa oddeeffannoo akka hin qabne beeksise. Haa ta’u malee baqattootni kunneen gara daangaa Keeniyaa akka hin galle eegicha taassisaa ...

Read More »

Alshebaab ajajaa waraanaa tokko dabalatee loltoota Itoophiyaa jaha ajjeesuu hime.

Naannoo daandii bulchiinsa kibbaa Somaaliyaa magaalaa Awadiinitti boombii hidhameen ajajaa waraana tokko dabalatee loltoota Itoophiyaa jaha ajjeesuu isaa dhaabbatni Alshabaab ibse. Jiraattotni naannichaa loltootni gara buufata loltootaa naannicha jiruutti osoo deemaa jiranii miidhaan kun irra gahuu dubbatan. Gamtaa Afrikaas ta’e mootummaan wayyaanee miidhaa mudateef waan jedhan hin qaban

Read More »

poreKoreshinii ittisa biyyaa fi sibiilaa Bishooftuutti konkolaataan qonnaa qulqullina dhabuun mufii uume

Naannoo Amaaraatti mootummaan biyya bulchu dargaggoota waldaan ijaaramuun hojii qonnaa irratti bobbaasuun konkolaataa qonnaa kennameef qulqullina dhabuu isaatiin hojii dhaabuu fi waldaan isaaniis bittimmaa’uu dubbatan. Godinaalee naannichaa garagaraa keessaa dargaggootni mufii isaanii dhiheessan yuunuvarsiitiiwwan garagaraa fi kolleejota biraa digrii duraa fi dipolaamaan kan eebbifamaniidha. Dargaggootni kunneen wixinee hojii qonnaa irratti bobba’uu isaan dandeessisu dhiheessan fudhatama argachuun maallaqa qusachuun korporeeshinii Ingineringitti ...

Read More »

Haleellaa Gaambeellaatti raawwatame duuba harki hoggantoota Sudaan Kibbaa jiraachuu mala jedhame.

Torban darbe keessa uummatni Murlee hidhannoo cimaa qaban ajjeechaa gara jabinaan namoota nagaa irratti raawwatameen walii galtee dhabiinsi aangoo Salbaakirii fi Rikki Machaari gidduu jiru akka mul’isu gaazexaan Addunyaa tokko gabaase. Miseensotni uummata Muleer kan uummata Nuweer irratti miidhaa geessisan haala cimaan kan hidhatanii fi uummata Dinqaan marsamuu, gosti Rikmachaar karaa tokko gosti Saalbakiri karaa biraa hidhannaa guutuun naannoo sanatti ...

Read More »

Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hoogganoota KFO Ol’aanoo Biroo Sadii kan Achii-buutee Isaanii Dhabaman guyyaa Arraa mana murtii Lidaataatti argaman.

Achi-buuteen hidhamtoota siyaasaa Obbo Baqqalaa Garbaa , Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi Addisuu Bullallaa kan barbaachi isaanii rakkisaa tahee ture guyyaa arraa mana murtii Lidataa iiti argaman. Guyyaa arra dura Maatin hidhamtoota kanneen manneen hidhaa jiran maratti deddeebi’anii barbaadaa jiraatanis arguuf milkaawuu hin dandeenye ture. Hoogganootaa fi miseensota Koongiresa Federaalawa Oromoo mormii Oromiyaa keessatti ka’een wal-qabatee mana hidhaa turanii guyyaa ...

Read More »

Galaanni Roobaa Magaalaa Dirrii Dhawaatti lubbuu namaa tii fii Qabenya irratti balaa guddaa uume.

Roobni guddaan Wiixata kaleessa magaalaa Dirree Dhawaatti roobeen kan ka’e galaanni lubbuu namoota afuri galaafate jira. Roobni sa’aa shan guutuu walitti dhaabee robe ganda magaalaa dirree dhawaa lama irratti balaa hamaa waan uumeef lubbuun jiraattotaa tiis akka dhabamuun malu poolisoonni hubachiisan. Galaanni Roobaa Riqichi magaalaa Dirree Dhawaa walitti fidu waan jiiyseef magaalaan bakkee lamatti adda cittee jiraachuu barame jira. Galaanni ...

Read More »

Naannoo Gaambeellaatti walitti bu’insi lammiilee cimaati jira.

Jiraattota Naannoo Gaambeellaatti fii baqattoota biyya suudaan kibbaa kan koola galtummaa argatanii naannoo Gambeellaa jiraatan jidduutti waldhabbii uumamteen namoonni 14 akka ajjeefaman jaarmayoonni gargaarsa adunyaa ibsan. Baqattoonni biyya Suudaanii kanneen koola goltummaa argatanii biyya Itiyoophiyaa jiraatan sababaa konkolaataan tokko baqataa 2 ajeeseef jecha lubbuu lammiilee itoophiyaa 10 akka ajjeesanii nagaya eeyduun mootummaa namoota ajjeechaa kanaa waliin hidhata qaban ja’aman 30 ...

Read More »

Magaalaan Harar saganttaa mana diiguu irratti guyyaa arraa rakkoo keeysa oolte.

Karoora mootummaan naannoo manneen kuma 2 oli jiigsuu irratti baafteen ummanni shorarkaa keessa jiraachuun hubatame. Manneen bara 10 niif jaaraa jirru maalif nutti calliftan jechuun Ummanni gaafataniis deebisaa takkallee hin arganne. Bulchinsa Aanaa Shankoor itti manneen kumaa oli akka deegamuuf jiraatn waan karoorameef jecha guyyaa arraa riqicha aanaan Shankoorii fii dirree xayyaaraa walitti fidu biratti dhagaalee gurguddaa tuuluun daandii cufaati ...

Read More »