Mumichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dasaleny boqonnaa fi waldhaansaaf Jarman galuun isaa beekame.

Mumichi Ministeeraa Hayilamaariyaam guyyoota muraasa dura xiyyaara dhuunfaa “Charter” jedhamu kireeffachuun magaalaa Jarman Badaan jedhamutti maatii isaaniitiin simatamuun galaniiru. Obbo Hayilamaariyaam yeroo Boqonnaa isaanii kan dabarsan mana yeroo boqonnaaf jedhanii magaalaa Jarmanitti bitatan keessatti ta’uu akka danda’u maddeen keenya himaaniru. Yeroo turtii isaanii kana keessatti miidhagina ija isaaniitiif yaala fayyaa baqaqsanii hodhuu hojjechiifachuun isaanii akka hin hafnes himameera. Yeroo uummatni ...

Read More »

Komishiniin mirga dhala namummaa Itoophiyaa mormii uummataa Oromiyaa paarlaamaaf dhiheessuu hin dandeenye.

Miseensa wayyaanee akka ta’an kan himamu Dr. Addisuu G/gebrezaabiheerin kan gaggeefamu komishiiniin mirga dhala namummaa Itoophiyaa mormii Oromiyaatti uumame ajjeechaa lubbuu fi dhiittaa mirga namummaa adda baafatus paarlaamaatti dhiheessuu akka hin dandeenye beekame. Komishiner Addisuun jalqaba ji’a Bitootessa darbe irraa kaasee torbee lama gidduutti gabaasa paarlaamaaf akka dhiheessan qophii irra jiraachuu dhaabbilee sab- quunnamtii biyya keessaatti himaa turanis , torban ...

Read More »

Dubbataan waajjiraa damee dhimma alaa biyya yuunaaytid isteets Joon kirbiin haala himannaa shoorarkeessummaa mana heeraa itoophiyaa hoggantoota jaarmaya siyaasaa irratti dhihaate irratti ibsa kaleessa Ebla 29 tti kennan.

Himannaa shoorarkeessummaa tan Mootummaan Itoophiyaa obboo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa’aa lammaffaa KFO fii namoota sababaa mormii Oromiyaa tiin ji’a Sadaasa 2015 irraa eegalanii hidhamaa jiran mootummaa Yuunaaytid steets haalaan yaaddeysaa tahuu joon Kirbiin dubbataan waajjiraa damee dhimma alaa biyya Yuunaaytid steets guyyaa Jimmata kaleessaa ibsa kennan. Mootummaan Itoophiyaa sirna Dimokraasii dagaagsuu dhiiftee heera shoorarkeessummaa adabuu kan baafatte irratti ...

Read More »

Mootummaan Awutraaliyaa fii Kanadaa lammiileen isaanii akka biyya Itoophiyaa hin dhayne hubachiisan.

Mootummaan Awustralia balaa guyyoota 15 dura naannoo gaambeellaatti jiraattota 208 oli ajjeeftee joollee fii dubartoota 108 butanii irraa kan ka’een lammiileen isaanii akka biyya Itoophiyaatti hin imalle beeysisa baasan. Ministeerri haajaa alaa fii ministeerri daldala biyya awustiraaliyaa beessisa baasaniin namoonni biyya Itoophiyaatti emalan osoo hin deemne dura barbaachisummaa fii haala imaltuu isaanii sirritti qorachuu akka irraa eeggamu hubachiisan. Murni Alshabaab ...

Read More »

Barsiiftonni magaalaa Dasee kan hiriira mormii bahuu fii mormii hujii dhaabuu gaafatan shoorarkaa keessa seenan.

Waldayni barsiiftota bulchinsa magaalaa Dasee walgahii waliigalaa sadaffaa Ebla 22 bara 2016 tti taasisanii ti turan. Walgahii marii irratti hooganoonni waldaya barsiiftota mana baromsa 33 ; bakka bu’oonni Biaadin magaalaa Dasee; hoogganoonni baromsaa fii nagaha eedddonni argamaniiti jiran. Ijoon walgahii filannoo waldaya barsiiftotaa taahuus akkuma mariin eegalamteen barsiiftonni walgahii itti fufuu hin dandeenyu jechuun mormii dhageessisan. Hoogganoonni waldaya barsiiftotaa ,” ...

Read More »

Obbo Okeello Akawaay mana murtiitti ibsa Kennan.

Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa duraanii Obbo Okeelloo Akuway dhumaatii uummata Gaambeellaa ilaalchisee mana murtiitti ibsa kennan. Adeemsa dhaanichaa jal’isuun, ragaa sobaa uummtaaf akka dhiheessan taassifamuu isaanii fi yakki dhumaatii uummata irratti raawwatame nagaa waan isaan dhorkeef, pirezidaantummaa isaanii dhiisanii daangaa ce’uun baqachuu isaanii mana murtiitti barreefamaan dhiheessaniiru. Waxabajjii 1978 narsii ta’uun hojii mootummaa jalqabuun hanga bulchaa naannoo ta’utti waggoota 18 mana ...

Read More »

Ajjeechaa fi Dhiittaa Mirga Dhala-namaa Hamaa Gaalkaayyoo Keessaa Baqattoonni Himatan

Portlaand magaalaa Gaalkaayyoo keessa kanneen jiran baqattoonni Oromoo, baqataan Oromoo Mohammed Huseen Adam jedhamu, jalqaba baatii kanaa irratti nama kan biraa Somaalee tokko waliin humnoota hidhataniin hoteela keessaa hojjetan tokko keessaa butamee fudhatamuu isaa fi torban lama booda, reeffi isaanii hospitaala keessatti argamuun hubatame. Akka baqattoonni kun jedhanitti, obbo Mohammed butamee fudhatamuu isaa dura hoggantoonni mootummaa Sa’iid Alii Yusuuf jedhamu ...

Read More »

Seerri to’annaa itti fayyadama Internetii kan bahe mormitootaa fi gaazixeessitoota to’achuuf jedhame.

Wixineen seera ittiin bulmaata interneetii dhihoo kan mana maree uummaataaf dhihaate mormitoota paartilee siyaasaa biyya keessaa, gaazexeesitootaa fi sagalee fayyadamtoota weebsaayitootaa ukkaamsuuf akka ta’e gaazexaan ook Afrikaa Keeniyaatti maxxansamu gaabaase. Itoophiyaatti labsii seera yakka Kompiwuutaraa jedhamee kan waamamu wixineen seera ergaa barreefamaa bahe fudhatee kan bittinneessu seeraan akka adabamu hima. Gaazexaan ook Afrikaa “biyya bunaa malee dhihootti biyya itti fayyadama ...

Read More »

Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ajjeechaa Gaambeellaatti raawwatame balaaleffate.

Komishinin baqattoota mootummoota gamtoomanii ajjeechaa dhihoo kana Gaambeellaatti raawwatame balaalefatee, naannoo sanattis akka nageenyi bu’uuf waammicha dhiheesse. Komishiniin baqattoota mootummoota gamtoomanii ibsa Roobii dhaabbilee sab-quunnamtiif ergeen, walitti bu’iinsa naannoo Gaambeellaatti daangaa ce’uun uumameen jiraattotni Itoophiyaa kuma 21 caalan buqqa’uu isaanii beeksise. ESAT dhihoo kana akka gabaasetti jiraattotni aanaalee godina Nuweer maalaawee, Jiinkaa fi Laaree keessa jiraatan lammileen Itoophiyaa buqqa’uu isaa ...

Read More »

Obboo Okeeloo Akuwaay fii namoota 7 tti hidhaan bara sagalii itti murtaawe.

Obboo Okeeloo Akuwaay bulchaan naannoo Gambeellaa durii fii namoonni 7 kan biro himannaa shoorarkeessummaa tiin hidhaa bara torbaa irraa hanga bara sagalii tiin adabamanii jiran. Hidhamtootni himannaa shoorarkeessummaa tan itti dhihaatte diduun akka badii hin hojjatin ragaalee waliin dhiheeffataniis manni murtii jalaa diduun yakkaan adabeeti jira. Bulchaan naannoo Gambeellaa durii fii namoonni torban kuni , bulchinsa gaambeellaa biyya irraa buqqisuu ...

Read More »