Roobni bakkee biroo roobe galaana guddaa uumee riqicha magaalaa dirree dhawaa walitti hidhu waan caccabseef magaalaan rakkoo keessa jirti.

Magaalaa Dirree Dhawaa dhiheenya kana sababaa galaanaatiin rakkoo keessa seenaati jirti. Guyyaa kamisa dabre akka sa’aa biyyaatti guyyaarra sa’aa 7 tti gaallaanni osoo hin beekkamin rooba aanaa Laangeeyii fii Calanqo roobee magaalaa Dirree Dhawaa dhufeen kan ka’e riqichi magaalaa walitti hidhu waan diigameef jecha magaalan iddoo lamatti adda citeeteti turte.Namoonno galaana ijaan arganii vidiyoo kaasan miidyaalee gara garaa irratti maxxansati ...

Read More »

Dhaabni Mirga Namaa falmu Amnesty International Mootummaan Itoophiyaa Obboo Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa haal duree tokko malee akka gadi dhiifamu gaafatan.

Dhaabni mirga namaa tiif falmu amnesty international obboo Yoonaataan kan yaada isaa marsaa hawaasaa Facebook dhunfaa isaa irratti maxxanseen qabamee; hidhamuu isaa ciminaan balaaleffachuun haal duree tokko malee akka gadi dhiifamu gaafatan. Ibsa Amnesty International guyyaa kaleessaa baaseen akkaataa mootummaan Itoophiyaa seera farra shoorarkeessummaa karaa badiitiin dhimma itti bahaa jirtu balaaleffachaa obboo Yoonataan bilisaan yaada dhunfaa isaa Facebook irratti waan ...

Read More »

Mootummaan Kibba Suudanii ijoollee butamtee turte 100 oli bakka jiran arguu beessisan.

Baatii dabarte ijoolleen 100 olii tan hidhattoota gosa morlee tiin Itoophiyaa keessaa butaman; fayyaaf haala gaarii irra jiraachuu fii waraanni itoophiyaa daangaa Suudaan Kibbaa qaxxaamuranii Suudaan Kibbaa seenu Gaazeexaan Biluumbarg Tarminaal yaada dubbataa piresedaantii akeekuun gabaaseeti jira. BBC niis haga ammaa ijoolleen 41 argamuu gabaaseeti ture. Waraanni Itoophiyaa hayyama mootummaa Suudaan Kibbaatiin daangaa qaxxaamuranii ijoollee akka barbaadaa jiran hubachiisan. Haatahuu ...

Read More »

Baqattoonni Lammiilee Itoophiyaa biyya Siwidiin jiraatan kanneen xalayaa heeraa hin argatin mootummaan Swidiin biyyatti akka galchuuf yaadaa jirtu barame

Baqattoonni Lammiilee Itoophiyaa biyya Siwidiin jiraatan akkauma biyya Noorwaayitti baqattoonni xalayaa hayyamaa hin argatin baatii Adooleysaa irraa eegalanii akka biyyatti deebifamuuf mootummaan yaadaa jirtu dura táan baqattootaa Obboo Efreem Akliiluu ibseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa namoota baqattoota tikaaf qoratan biyya alaatti erguun hiree baqataa balleeysuun baqattoota dhugaan rakkatanii biyyrraa bahan dura akka xalayaa heeraa argatan barame. Haala kana mormuuf baqattoonni guyyaa ...

Read More »

Obboo Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa shoorarkummaan himatame.

Mormii oromiyaa keessatti sadaasa eegalame sababa gochuun kan hidhame miseensi paartii samaayaawii obboo Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa yaada fii ilaalcha isaa waan sabaahimoota gara garaa irratti barreesseef shoorarkeeysummaan mana murtiitti yakkaan himatame. Obboo Yoonaataan miidiyaalee sab -qunnamtii gara garaa irratti barruulee ummata mormiif kakaasan facaasuun yaada mootummaa qeequ barreesse jechuun abbaan halangaa mana murtii tti himannaa itti dhiheesse ture. Yoonaataan nama ...

Read More »

Daldaltoonni magaalaa Dasee mormii hujii dhaabuu guyyaa lamaaf taasisan.

Bakka bu’aan ESAT kan naannoo akka nuuf gabaasetti guyyoota Caamsaa 2 fii 3 guutumatti galmi daldalaa magalaa Dasee cufameeti jira. Guyyaa Roobii manneen daldalaa hagi tokko banamuu jalqabeeti ture. .Manneen dukkaanaa galma salaam tti dukkaanni 624 galma glana guddinaa dukkaanota 638 galma Laakomzaa tti dukkaanota 632 akkasuma galma miliiniyam tti dukkaanonni 562 cufamaniiti ooluunii guyyaa Roobii kalee hangi tokko hujii ...

Read More »

Itopphiyaa keeysatti Balaan Tiraafiqaa harka dhibbarraa kudha tokko dabaltaa jiraachuun barame.

Namooni baatiilee saglan barbe balaa konkolaataatiin ajjeefaman kan bara dabreetiin waliin yoggaa madaalamu 11% dabalamuun namoonni 5000 tti herregaman miidhhaa cimtuuf saaxilamuu itti gaafatamaan nagaya tiraafiqaa obboo simee balaay beeysisan. Ajjeechaa lubbuu namarra geessee fii qabeeny miliyoona 569 baatiilee saglan tana keessa waan dhabamaniif jecha haalli tiraafiqa biyyattii hedduu akka yaaddessaa tahe obboo sammuun ibsan. Heddomminii konkolaatota biyyaa heddommina lammii ...

Read More »

Ijoolleen bulchinsa Gaambeellaa keessaa butamanii fuudhataman 125 keessaa 32 argamuun isaanii barame.

Hidhattoota gosa Murlee tiin torbee lama dura gaafa Ebla 14 2016 tti ijoolleen 125 tan bulchinsa naannoo Gaambeellaatii butamanii fudhatamanii turan keessaa 32 argamuu isaanii hoogganoonni biyya Kibba Suudaanii hubachiisan. Gaazeexaan Asosheetid Piras obboo Ogaatoo Chaan bulchaa godinaa Boomaa akeekuun hoogganoonni gosaa; ijoollota gandeen sadii kan aanaa Liku aangoolee keessa akka qubachiisan gabaasan. ijoollonni argaman dura magaalaa gudditti Piiboor tti ...

Read More »

Himannaan Shororkeessummaa Baqqalaa Garbaa fi Namoota Biroo Oromiyaa Keessaa Irratti Dhihaate Ameerikaanna yaaddesse jetti

Mootummaan Itiyoophiyaa dhiheenya kana shororkeessummaa Itti-aanaa dura-taa’aa duraa, Koongiresii Dimookiraatawa Oromoo – Obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo Oromiyaa keessaa irratti dhiheessuun isaa akka isa yaaddesse kan dubbate ibsi Ministrii Dhimma-alaa Ameerikaa, Sanbata dheengaddaa ifatti baastee jirti. Mootummaan Itiyoophiyaa seera farra-shororkeessummaa irratti hundaa’ee, gaazzexeessota, miseensota paartii siyaasaa fi qabsaa’ota himachuu akka dhaabu kan gaafate ibsi Mootummaa Ameerikaa kun, “sababni isaa ...

Read More »

Hongee Ethiopia mudateen harka caalu kan miidhaman ijoolleedha

Itiyoopiyaan waggoota hedduu keessatti hongee hamaatu ishee mudate. Kanneen hanqina nyaataan irra caalaa miidhamanis ijoollee yemmuu ta’an dhukkubaafis isaan saaxilee manabarnootaa irraa hanqachuu danda,an. matahaaraa bakka lammiiwwan biyattii irra guddaan gargaarsa namoomaa barbaadan irraa marthe van der wolf gabaastee jirti. Hongee yeroo ammaa jiru irraan kan ka’e lammiiwwan Itiyoopiyaa miliyoona kudhanii ol ta’an gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa ...

Read More »