Pirojektiin Buufata Doonii Lamuu Itoophiyaa fi Keeniyaan wajjiin misoomsuuf waliigalan hanqina baajeta muuddate jedhameera

Pirojektiin Buufata Doonii Lamuu Itoophiyaa fi Keeniyaan Wajjiin misoomsuuf waliigalteerra gahaan kun Afriikaa keessa isa gudddaa dha jedhameera. Pirojektii Buufata doonii Lamuu kun keeniyaatti argamaa. Pirojektii kana misoomsuuf biyyoonni laman waliigaltee mallatteesanis hanqina baajeta waan qunnameef hanga yaaddameen hojjatamaa akka jire gaazeexaan Keenyiyaa Zaa Staar(The Star) jedhamu gabaaseera. Minsittirri Muummee Itoophiyaa duraanii Mallaas Zeenaawii fi Pirizidantiin Keeniyaa duraanii Moyaayii Kibaakii ...

Read More »

Itoophiyaan Looltoota ishee dhunfaadhan Sumaaliyaatti bobbastee turte ji’a dhufu guutumaatti akka baastu beeksiiste.

Itoophiyaan Loltoota ishee dhuunfaan gara Sumaliiyaatti bobbaste muraasni filaannoo Pirizidaantummaa biyyaatti akka tumsaniif jecha akka turan dhaabbanni Televizhiinii Firaans 24 jedhamu qamoolee gara gara waabeffachuun gabaaseera Itoophiyaan akka lakkofsa wara faranjoota muddee 2006 jalqabee loltoonni ishee lakkofsi isaanii hin beekamne gara Sumulaayaatti bobbasuun ni beekama. Yeroo dhiyeenyaan booda garuu sababa adda addaa dhiyeessuun looltoota ishee baasaa jirti. looltoonni Ittophiyaa baay’een ...

Read More »

Naannoo Oromiyaatti Balaa hoongee haaraattii beelladoonni baay’een du’aa jiru.

Godinaalee Naannoo Oromiyaa balaa hoongeetiif saaxilamanitti beelladoonni baay’een du’aa akka jiran himameera. Ministeerri Qonnaa fi Qabeenya Umaammaa rakkoo kana furuu bakka biraatii bishaanii fi nyaata beelladoota dhiyeessaa akka jiru beeksiiseera. Balaa hongee godinaalee Oromiyaa, Affaar, Sumaalee fi Ummattoota kibbaa qaqqabee beelladoota miidhaa kan jiru yoo ta’u, yeroo muraasaan booda namoota naannoo sani jiraataan akka soodachisu himameera. Dhaabbaanni Mootummoota Gamtomaanii namoota ...

Read More »

Parlaamaan Gamtaa Awurrooppaa hidhamuu Dr Maraaraa Guddinaa ilaalchisee ibsa gaha akka kennuuf Mootummaa Itoophiyaa gaafate

Pirizidaantiin Parlaamaa Gamtaa Awurrooppaa Martin Schulz xalayaa pirizidaantii Itoophiyaa Dr Mulaatuu Tashoomaatiif bareessaniin, hidhamuun Dr Maraaraa Guddinaa akka isaanii Yaaddeessee beeksiisaniiru. Parlaamaan Gamtaa Awurrooppaa yakkii Dr Maraaraan ittin himataman akka ibsamuuf barbaada jedhan. Dr Maraaraan kan hidhaman ji’a Sadaasa guyyoota muraasaaf Biraasilis turaniitti, miseensoota parlaamaa gamtaa Awurrooppaa wajjiin mari’atanii gara biyyaatti wayita deebi’aan akka ta’ee xalayaa isaanii kanan yaadachisaniiru. Dr ...

Read More »

Mootummaan Itiyoopiyaa sarbamuu Mirga Namoomaa Dhoksuuf tajaajila Interneetii akka cufee Aminstii Internashiinaal beeksiiseera.

Mootummaan Itoophiyaa tarkaniiffii seeraan alaa loltoonni mootummaa ummataa irraatti fudhatan uwwisa miidiyaalee akka hin arganeef caasaalee oduu toora Interneetii 16 akka cufe Amnestii Internaashinaalii gabaasa baseen beeksiiseera. Tarkaniiffii Mootummaan Itoophiyaa caasaalee toora interneetii dabalatee, tajaajila Interneetii gutumaatti cufuu fi to’aachuuf fudhateen, paartii mormitoota fi qamooleen mirga namoomaaf falmaan miidhhaf saaxilamuu isaanii qorannaan Amnestii Internaashinaalii Jarmiyaa Observatory of Network Interference jedhamu ...

Read More »

Mootummaan Itoophiyaa tekeneloojii toora Interneet basaasuuf gargaaru diippii Paakkeet Inspekeeshiin (Deep Packet Inspection) ja’mu fayyadamaa jira ja’me.

Tekeneloojiin diippii Paakkeet Inspekeeshiin kun hojiilee nageenyaa wajjiin wal qabatee hojjatamuuf kampaaniiwwaan addunyaa garaagaraatin kan dhiyaatudha. Haa tahuutii garuu, Mootummaan Itoophiyaa tajaajila tekeneloojii kanaa tajaajila interneetii basaasuu fi tohaachuuf akka itti fayyadamu Amnestii Internaashinaal beeksiiseera Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa toora Interneeti mootummaan cufaman akkasumsa tajaajila interneetii fayyadamuun erga namoonni gara Imeeliitiin waliif ergan hordofuuf itti fayyadama akka jiru dhaabbanni mirga ...

Read More »

Miseensoonni Parlaamaa Biriteen dhimmaa Andargaachoo Tsiggee ilaalchisuun waltajjii falmii torbee dhufu keessa akka qopheessan beekameera.

Miseensoonni Parlaamaa Biiriteen dhimmaa Andargaachoo Tsiggee ilaalchisee tarkaniiffii mootummaan biyyaattiin fudhatamuu qaburraatti waltajjii falmii torbee dhufu akka qopheessan beekameera. Ji’oota muraasaa booda Andargaachoo Tsiggee bakka bu’oota mootummaa Biiriteeniin akka hin daawwatamne dhorkamuun miseensoota Parlaamaa fi qamoolee mirga namoomaaf falman biraatti sodaa uumeera Miseensoonni parlaamaa tarkaaniiffii dippilomaasii Mootummaa isaan fudhachuu qabu irratt mari’achuuf kibxataa dhufu waltajjii falmii addaa akka qopheessan dhaabbanni ...

Read More »

Mootummaan Itiyoopiyaa sarbamuu Mirga Namoomaa Dhoksuuf tajaajila Interneetii akka cufee Aminstii Internashiinaal beeksiiseera.

Mootummaan Itoophiyaa tarkaniiffii seeraan alaa loltoonni mootummaa ummataa irraatti fudhatan uwwisa miidiyaalee akka hin arganeef caasaalee oduu toora Interneetii 16 akka cufe Amnestii Internaashinaalii gabaasa baseen beeksiiseera. Tarkaniiffii Mootummaan Itoophiyaa caasaalee toora interneetii dabalatee, tajaajila Interneetii gutumaatti cufuu fi to’aachuuf fudhateen, paartii mormitoota fi qamooleen mirga namoomaaf falmaan miidhhaf saaxilamuu isaanii qorannaan Amnestii Internaashinaalii Jarmiyaa Observatory of Network Interference jedhamu ...

Read More »

Dr Maraaraa Guddinnaa erga hidhamanii guyyoota 15n booda yeroo jalqabaaf Abbukatoota isaanii wajjiin mari’atan

Dr Maraaraan erga mana hidhaa sukkaneessaa Maa’ikalaawwiitti hidhamanii guyyoota 15 booda yeroo jalqabaaf Abukaatoota isaanii Obboo Wandimmuu Ibsaa fi Dr Yaaqoob Haayla Maariyaam wajjiin wal arganii mari’ataniiru. Akka Abukatoon isaanii Obboo Wandimuu Ibsaa sagalee Amerikaa sagantaa Afaan oromootti himanitti, Dr Maraaraan harki isaanii caancalaan waliitti hidhameetti kan isaanii wajjiin mari’atan. Himmaannaa isaani irratti dhiyaatee labsii yeroo hatattaamaa darbuu fi shororkeessummaa ...

Read More »

Dhaabbata Mootummoota Gamtomaniitti Ambaasaaddarri USA hidhamtoonni siyaasaa gadi haa dhiifaman jechuun duula jalqaban.

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ambasaddarri US Samantha Power namoota ilaalchi siyaasa isaanii mootummaa irraa waan adda ta’e qofaaf hidhaman mana hidhaatii gadi haa dhiifaman jechuun duula marsaa Tiwutaariin jalqabaniiru. Kaayyoon duula kanaa jireenya suukanneessaa hidhamtoonnii fi maatiin isaanii keessa jiran addunyaatti beeksiisuun mootummoonni akka gadhiisan hubachisuuf akka ta’e ambsaddarri Samantha Power beeksisaniiru. Duula Marsaa Tiwutariin guyyoota 10niif turu kanaan eenyummaan hidhamtoota ...

Read More »