Author Archives: Magarsaa Boonaa

Mootummaa Waayyaannee Hogganaan Olaanaan Adda Bilisummaa Biyyaaleessa Ogadeen fedhiin harka kennatan jechaa jira.

Hogganaan Olaanaan Adda Bilisummaa Biyyaaleessa Ogadeen Abdulkariim Sheek muussee deeggarsa Pirezedaantii fi Ministiira muummee Sumaaliiyaatiin ukkamsamanii mootummaa Itoophiyaa dabarfamanii akka kennaman ragaaleen mul’isaniiru. Mootummaa Itoophiyaa hogganaan Addichaa fedhiin harka kennatan jechun ololaa siyaasaaf itti fayyadamuu akka danda’u xinxalatoonni siyaasa dursaanii yaada kennaa turaniiru. Hogganaan Adda bilisummaa Biyyaaleessa Ogadeen Abdulkariim Sheek Muussee waggoota sadeen darbaniif magaala Moqaadishoo jiraacha akka turan himameera. ...

Read More »

Miseensoonni Koree Hojii Raawwachistuu Waldaa Raayyaa Ittisaa fi Pooliisii Duraanii Bilisummaa Biyyaaf gaheesaanii akka gumaachaan beeksisan

Miseensoonni Koree hojii raawwachistuu Raayyaa Ittisaa fi pooliisii duraanii dargaggoota Itoophiyaa bilisuummaaf qabsoo gochaa jiran deeggaruun gaheesaanii akka gumaachaan beeksisan. Waldichi ayyaanna waggaa sadaffaa isaa tibbaana Atilantaatti kabajateera. Miseensoonni koree hojii raawwachistuu waldichaa Kumaalaa Damsee Yohanniis fi kumaalaa Surafeel Zawudee ESATtti akka himanitti, miseensoonni raayyaa duraanii bulchiinsa mootummaa waayyaanneen kan bittina’aan ta’uus ammas biyyaa isaaniif jaalala gudda qabu. Miseensoonni Waldaa ...

Read More »

Hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-uun waraanaaf isaan Afeera akka jiru Amerikaan beeksiste

Kooriyaan Kaabaa yaalii dhukaasa meeshaa waraanaa Miisaa’eelii cimstee itti fufte jirti. Biyyaattiin tibbaana immoo meeshaa waraanaa miisaa’eellii boombii Hayidrojiinii itti fe’aamu bifa milka’een akka yaalte addunyaatti himtee jirti. Gocha Kooriyaa Kaabaa dhiyeenyaatti kan hordoftu Amerikaan akkuma kana duraan biyyaattiin gocha kana akka dhaabduuf akeekkachistee jirti Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti ambasaddaarri Amerikaa Niikii Haaleey, hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-uun waraanaaf nu kadhachaa ...

Read More »

Jirattoonni Godinaalee Oromiyaa weraara Liyyuu Pooliisii naannoo Sumaalee obboleewwaan isaanii daangaarra jiran wajjiin ofirra ittisuuf qophii akka ta’an beeksisaa jiru

Mormii Ummata Oromoo waggaa tokko oliif ture wajjiin waqabatee mootummaan waayyaannee liyyuu pooliisii Sumaalee deeggaruun ummata oromoo irratti lola labseera. Haalauma kanan Liyyuu Pooliisiin naannoo Sumaalee gandoota daangaa Godinaalee Oromiyaa Harargee Lixaa fi Bahaa , Baalee, Boraanaa fi Gujii weraarun lubbuu namoota heddu galafataniiru. Qabeenya jirattoota Gandooota daangaa irra jiraatanii saamuu, gubuu fi namoota ukkamsanii fudhachun daangaa Oromiyaa keessa Alabaa ...

Read More »

Ayyaanni Iid Al Adahaa (Arafaa) waggaa 1,438ffaa kabajameera

Hawaasni Musliimaa Ayyaanni Iid Al Adahaa (Arafaa) waggaa 1,438ffaan adduunyaa irraati sagantaa adda addaan kabajeera Biyyaa keessati Isteediyamii Finfinneetti hordofrtoonni fi abbootiin amantii baay’een bakka argamanitti haala miidhagaan kabajamuun isa gasameera. Hordoftoonni Amanitii Islaamaa magaala Finfinnee fi naannoowwashe ganama sa’a 12 irra jalqabee kallattiiwwaan hundaan gara Isteediyamii Finfinneetti deemuun Salaataan galata dhiheessaa turaniiru. Hordoftoonni amantichaa Salaataa fi faaruu amantii farfaachaa ...

Read More »

Hojjattoota Dhaabbata ‘Tiraanzitii’ Galaanaa fi Tajaajila ‘Lojistikii’ Itoophiyaa yakka malaammaltummaan shakkaman too’annoo jala akka oolfaman gabaafame

Mootummaan Itoophiyaa Hojjattoota Dhaabbata ‘Tiraanzitii’ Galaanaa fi Tajaajila ‘Lojistikii’ yakka malanmaltummaa raawwatan jedhe shakke shan to’aannoo jala akka oolche miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Akka gabaasa miidiyaalee mootummaatti, hojjattoonni shanan qabeenyi mootummaa fi ummataa akka manca’uuf gumaachan jedhamaniitti kan hidhaman Hojjattoonni dhaabbatichaa shanan malanmaltummaan shakkamanii to’aannoo jala oolfaman sadarkaa hojii adda addaa irratti ramadamanii hojjechaa akka turan himameera. Hojjattoonni malanmaltummaan shakkamanii hidhaman ...

Read More »

Shirri ummata Amaaraa fi Qimaant Gooxiin addaan qooduuf karoorfame hatattamaan akka dhaabbatu Waldaan Gondor akeekkachiiseera.

Shirri Mootummaan Waayyaannee ummata Amaaraa fi Qimaant gooxiin addaan qooduuf karoorse hatattamaan dhaabbachuu akka qabu waldaan Gondor akeekkachiseera Waldaan Gondor shira kana ilaalchisee ibsa baaseen filannoo murtiin ummataa fulbaan 7 bara 2017 ummata Amaaraa fi Qimaanti gooxiin addaan qooduuf karoorfame guffachisuun barbaachisaa akka ta’e beeksiseera. Sababa maqaa murtii ummataa jedhun lafti naannoo Amaaraa Tigraayiif akka hin kennamne ummanni tokkummaan ittisuu ...

Read More »

Manni Murtii Olaanaa Keeniyaa Bu’aa filannoo pirezedaantummaa biyyaatti haqe

Manni Murtii Olaanaa Keeniyaa bu’aa filannoo pirezedaantummaa Hagayya 8 bara 2017 geggeeffameen Pirezedaant Uhuruu Keniyaattaa mo’atan jedhame haqe. Manni murtichaa dhaddacha gaafa jimaataa taa’een Boordiin Filannoo biyyattii filannoo ji’a darbee godhame irrati hojii seeraan alaa fi haqa-qabeessa hin taane kan filannicha miidhu akka raawwate beeksiseera. Abbootii Murtii dhimma bu’aa filannoo Keeniyaa dhaggeeffachaa turan 6 keessa 4 bu’aan filannoo akka haqamu ...

Read More »

Dhalattoonni Oromoo Naannoo Beenishanguul Gumuuz Godina Matakaal Aanaalee sadii keessa jiraatan gaaffii ofiin- of bulchuu Mana marii Federeshiinii akka dhiheesan dubbatame.

Naannoo Beenishanguul-Gumuuz Godina Matakaaliitti dhalatoonni Oromoo aanaalee Wanbaraa, Diibaxii fi Bulaan keessa jiratan heera mootummaa keeyyaata 53 fi 61 bu’uureeffachun gaaffiin ofiin-of bulchu isaani odeeffannoo midiyaalee hawaasaa irraa tamsa’an irraa baruun dandda’ameera. Heerri Mootummaa Itoophiyaa Sabaa fi sablamoonni mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu akka qaban waan eyyamuuf, dhalattoonni Oromooo aanaalee sadeen keessatti argaman gaaffii ofiin-of bulchu gaafachuun xalayaa mana marii ...

Read More »

Walitti bu’iinsa Pooliisii Xaaliiyaanii fi baqqattoota Itoophiyaa tibbaana mudateen lammiin Itoophiyaa Miidhame hin jiru jechun namoota baay’ee dalansiseera.

Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa walitti bu’iinsa tibbaana Pooliisii xaaliyaanii fi Baqqattoo Itoophiyaa gidduu tureen lammiileen biyyaatti miidhaaman akka hin jire ibsa baaseen beeksiseera. Minsteeri dhimma Alaa Biyyaatti haala qabatama jiru osoo hin beekne lammiileen Itoopohiyaa miidhaan irra gahe hin jiran jechun ibsa baasuun lammiilee Itoophiyaa baay’ee dalansiseera. Lammiileen Itoophiyaa Afur karaa nagaatiin gamoo gadi dhiisanaii wayita bahan bakkichatti argamun akka ...

Read More »